Design a site like this with WordPress.com
Get started

About Viet Connect

Viet Connect is a project to connect, support the Vietnamese community around the world.
Viet Connect là dự án hỗ trợ và kết nối người Việt toàn cầu.

Viet Connect logo

Viet Connect khởi đầu bằng việc chia sẻ kinh nghiệm sống, học tập và làm việc từ người Việt đến người Việt và các cộng đồng khác trên toàn thế giới. Các bài viết sẽ do chuyên gia, tác giả gốc Việt từ nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực ngành nghề chia sẻ. Ở mỗi bài viết sẽ có mục giới thiệu về chuyên gia, tác giả nhằm vinh danh những đóng góp của người Việt ra thế giới.

Dự án Viet Connect được xây dựng dựa trên tinh thần: Sẻ chia (Share), Hỗ trợ và Phát triển (Support and Strive).

“Viet Connect hướng đến xây dựng Hệ sinh thái về kiến thức, kĩ năng, tinh thần cho dân tộc Việt.

Do người Việt, vì người Việt và ra Thế giới nhằm cung cấp kiến thức, hỗ trợ tinh thần và kết nối đông đảo người Việt từ nhiều quốc gia có người Việt đang sinh sống nhằm xây dựng và phát triển cộng đồng Việt toàn cầu, xây dựng hình ảnh quốc tế về dân tộc Việt.”

Milly Nguyen – Founder and Owner of Viet Connect

Liên hệ và đóng góp bài viết tại: vietconnectdotnet@gmail.com và millynguyen.official@gmail.com

Founder and Owner (Người sáng lập, điều hành nội dung và sở hữu dự án): Milly Nguyen (Thi Ngan Ha Nguyen) – MA International Communication (England), MS Business Analytics (Washington DC, the U.S.).
Milly has travelled to 22 provinces in Vietnam, 10 states in the U.S., 15 countries in Europe , Asia and Americas. Milly is now living in Washington DC, the U.S. – https://www.linkedin.com/in/sgnganha/ https://sgnganha.wordpress.com

Facebook Page:https://www.facebook.com/pg/vietconnectnet

Website chính thức: VietConnect.net và https://vietconnectnet.wordpress.com

#vietconnect


Xem những bài viết mới nhất

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: