Design a site like this with WordPress.com
Get started

Kinh nghiệm tác nghiệp báo chí ở Mỹ

Nhiều bạn/anh/chị quan tâm đến việc tác nghiệp báo chí ở Mỹ vào thời gian bầu cử với cao điểm dịch và bạo động, mình xin giữ lời hứa viết bài chia sẻ về kinh nghiệm tác nghiệm báo chí ở Mỹ trong thời gian qua.

Giới thiệu Dự án Viet Connect

Cẩm nang thành công và hạnh phúc của người Việt đến người Việt và ra Thế giới.

Dự án khởi đầu bằng việc chia sẻ kinh nghiệm sống, học tập và làm việc từ người Việt đến người Việt và các cộng đồng khác trên toàn thế giới. Các bài viết sẽ do chuyên gia, tác giả gốc Việt từ nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực ngành nghề chia sẻ. Ở mỗi bài viết sẽ có mục giới thiệu về chuyên gia, tác giả nhằm vinh danh những đóng góp của người Việt ra thế giới.