Design a site like this with WordPress.com
Get started

Contact Viet Connect

Viet Connect is a project to connect, support Vietnamese community around the world.
Viet Connect là dự án hỗ trợ và kết nối người Việt toàn cầu.

Viet Connect khởi đầu bằng việc chia sẻ kinh nghiệm sống, học tập và làm việc từ người Việt đến người Việt và các cộng đồng khác trên toàn thế giới. Các bài viết sẽ do chuyên gia, tác giả gốc Việt từ nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực ngành nghề chia sẻ. Ở mỗi bài viết sẽ có mục giới thiệu về chuyên gia, tác giả nhằm vinh danh những đóng góp của người Việt ra thế giới.

Founder and Owner (Người sáng lập, điều hành nội dung và sở hữu dự án): Milly Nguyen (Thi Ngan Ha Nguyen) – MA International Communication (England), MS Business Analytics (Washington DC, the U.S.) now living in Washington DC, the U.S. – https://www.linkedin.com/in/sgnganha/

Liên hệ và đóng góp bài viết tại: vietconnectdotnet@gmail.com và millynguyen.official@gmail.com hoặc điền vào mẫu dưới đây để gửi thông tin đến dự án. Dự án sẽ hồi âm trong vòng 72 tiếng.

%d bloggers like this: