Design a site like this with WordPress.com
Get started

Việt Đạo

“Chú trọng Đạo làm người của dân tộc Việt – Nhân Trọng Trí, Quốc Trọng Đức. Đây là một mảng quan trọng trong quá trình hỗ trợ và kết nối người Việt toàn cầu trong dự án lớn Viet Connect.”

Milly Nguyen (Thi Ngan Ha Nguyen) – Founder and Owner of Viet Connect

Tinh thần Việt Đạo

“Trau dồi kiến thức, rèn luyện thân tâm

Lấy nghĩa đối nhân, trọng Ân báo Hiếu”

Muốn nước giàu dân mạnh, điều quan trọng là phải biết nghe lời can gián của đấng trung thần. Lời nói ngay nghe chướng tai nhưng có lợi cho việc làm. Thuốc đắng khó uống nhưng chữa được bệnh…
Phải xem quyền hành là một thứ đáng sợ. Quyền lực và danh vọng thường làm thay đổi con người. Tự mình tu đức để giáo hóa dân thì sâu hơn mệnh lệnh. Dân bắt chước người trên thì nhanh hơn pháp luật. Muốn nước mạnh hoàng đế phải nhân từ với muôn dân. Phàm xoay cái thế thiên hạ ở nhân chứ không phải ở bạo. Hội đủ những điều ấy, nước Đại Việt sẽ vô địch.
— Linh Nhân Hoàng Thái Hậu
靈仁皇太后
Ỷ Lan
倚蘭

Những điều người Việt cần chú ý trong cuộc sống
1. Trọng đạo nghĩa làm người
2. Giữ lòng tự tôn của cá nhân và bản sắc dân tộc
3. Đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ giữa người và người

[VIỆT ĐẠO – CÁCH TƯ DUY] 

“Thế giới này có thể không quá rộng lớn cho những người có Chí lớn và tâm hồn Rộng Mở.

Thế giới sẽ là rất mênh mông khi con người cứ tự làm chật hẹp khung Tư Duy và khoảng không Tâm Hồn của chính mình.”

(How Big the World and our Heart is?!) 

_By Milly Nguyen (Thi Ngan Ha Nguyen)_ 


“Thiên đắc Thời, Địa hữu Lợi, Nhân đặng Hoà.”

Người dụng Binh pháp không chỉ cần am hiểu Thiên Văn mà còn phải thông tường Địa Lý, nhìn thấu Lòng Nhân. Muốn được vậy phải chuyên tâm rèn luyện, quan sát Nhân thế, áp dụng Binh thư và quan trọng là đặt Nhân Nghĩa lên hàng đầu. Có thể mất cả đời hoặc nhiều kiếp để thông thấu. 🙂 

_Milly Nguyen (Thi Ngan Ha Nguyen)_


[TRƯỜNG KHÍ VÀ VẬN MỆNH]

“Mỗi người đều có một trường khí đặc biệt, chưa cần mở lời đã có thể đọc vị, không cần gặp mặt cũng cảm nhận được người đó như thế nào. Não người và các giác quan có khả năng nhận dạng và phân tích loại trường khí này rồi mới đến ngoại hình, lời nói. Muốn trường khí tốt cần tu tâm dưỡng tính mỗi ngày vì đây là điều khó thay đổi nhưng người ngoài đều cảm nhận được ít hay nhiều…”

_Milly Nguyen (Thi Ngan Ha Nguyen)_

%d bloggers like this: