Design a site like this with WordPress.com
Get started

Giới thiệu Dự án Viet Connect

Viet Connect là Cẩm nang/Nền tảng chia sẻ con đường đến thành công và hạnh phúc của người Việt đến người Việt và ra Thế giới.

Dự án khởi đầu bằng việc chia sẻ kinh nghiệm sống, học tập và làm việc từ người Việt đến người Việt và các cộng đồng khác trên toàn thế giới.

Các bài viết sẽ do chuyên gia, tác giả gốc Việt từ nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực ngành nghề chia sẻ. Ở mỗi bài viết sẽ có mục giới thiệu về chuyên gia, tác giả nhằm vinh danh những đóng góp của người Việt ra thế giới.

Dự án Viet Connect được xây dựng dựa trên tinh thần: Sẻ chia (Share), Hỗ trợ và Phát triển (Support and Strive)

Founder and Owner (Người sáng lập chính và chủ dự án): Milly Nguyen (Thi Ngan Ha Nguyen) – Washington DC, the U.S.

Danh sách tác giả đóng góp bài viết: Dzung Nguyen (David Nguyen) – Tokyo, Japan

Liên hệ và đóng góp bài viết tại: VietConnectdotnet@gmail.com và MillyNguyen.official@gmail.com

Website chính thức: https://vietconnectnet.wordpress.com và VietConnect.net (đang xây dựng)

Published by Milly (Thi Ngan Ha) Nguyen

Milly Nguyen (Thi Ngan Ha Nguyen) | MS Business Analytics (the U.S); MA International Communication (England); Business Management Strategist - Data Analyst/Marketer - Cultural Researcher - Writer Founder and Owner of Viet Connect, Cultural Hub and Analytics for Life | LinkedIn Profile: https://www.linkedin.com/in/sgnganha/ - Website: http://sgnganha.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: